Politica de Confidentialitate - ProFoto Art Studio

Politica de Confidentialitate

Home / Politica de Confidentialitate

TERMENI ȘI CONDIȚII

INFORMAȚII PRELIMINARE:

Mulțumim pentru interesul față de compania noastră.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe site-ul sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală, un contract între dumneavoastră și noi. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politica indicată mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor. Nu putem garanta faptul că orice servicii sau produse care au fost incluse la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment prestarea unui serviciu sau vânzarea unui produs.Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la office@profotoartstudio.ro și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

DEFINIȚII

”Profoto Art Studio” sau ” Prestatorul” înseamnă Profoto Art Studio SRL-D, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Cluj-Napoca, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3477/2017, cod fiscal 37726704.

“Comanda” înseamnă o comandă plasată de Utilizator prin intermediul Platformei prin care Utilizatorul îşi exprimă angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe Servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Profoto Art Studio printr-un mijloc de comunicare la distanță.

“Contract” înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor ProFoto Art Studio. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

”Informaţiile Confidenţiale” înseamnă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în Livrabil, așa cum este mai jos definit.

”Livrabil” înseamnă oricare dintre produsele și serviciile disponibile și prestate prin intermediul Platformei către Utilizator ca urmare a plasării unei Comenzi.

“Newsletter” înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e.g., e-mail, SMS) cu privire la Serviciile și/sau la promoțiile desfășurate de Prestator sau de afiliații acestuia, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Prestatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

“Platforma” înseamnă site-ul web deținut de ProFoto Art Studio având domeniul https://www.profotoartstudio.ro/  și utilizând logo-uri ale ProFoto Art Studio, prin intermediul căreia ProFoto Art Studio prezintă Serviciile oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Produsele și/sau pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de ProFoto Art Studio. De asemenea, Platforma poate fi folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Serviciilor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.

“Servicii” înseamnă orice servicii care sunt oferite Utilizatorului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul Platformei.

“Specificații” înseamnă orice detalii privind caracteristicile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.

“Tranzacție” înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către ProFoto Art Studio, respectiv achiziţionării de către Utilizator, a unuia sau mai multor Servicii.

“Utilizator” înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma își face un Cont și plasează o Comandă pentru achiziționarea Serviciilor oferite spre vânzare de către ProFoto Art Studio.

„GDPR” – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

ELIGIBILITATE

Pentru a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ul nostru trebuie (1) să aveți peste 18 și/sau capacitate deplină de exercițiu, (2) să fiți de acord cu Termenii  (3) să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate (4) să nu vă aflați într-o situație de conflict de interese așa cum este el definit mai jos în secțiunea „Conflict de interese”

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Promiteți să respectați următoarele reguli:

Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;

Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente;

Veți furniza informații reale, complete și actualizate;

Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.

Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru.

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente  pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

PREȚURILE

Prețurile Serviciilor sunt afișate în lei și includ taxa pe valoare adăugată, mai puțin, dacă este cazul, taxa de livrare. Costul fiecărei metode de livrare va fi indicat în timpul plasării comenzii.

ProFoto Art Studio va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii.

În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală a ProFoto Art Studio SRL-D. Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare sau plasare de comenzi.

Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica partial sau integral site-ul,  reproduce partial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Toate drepturile de autor asupra produselor de pe site aparțin ProFoto Art Studio SRL-D, cunoscută sub denumirea comercială ProFoto.

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ProFoto Art Studio, decât cu acordul scris expres al ProFoto Art Studio, oricare din acestea din urmă rezervându-și dreptul de a recupera orice fel de prejudiciu cauzat (direct, indirect, prezent și viitor).

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului i se va aplica legea română. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

ULTIMA ACTUALIZARE: 12 noiembrie 2018

Politica de confidentialitate

Introducere

Îți mulțumim pentru interesul față de compania noastră, produsele și/sau serviciile. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

Această notă te informează despre informațiile pe care le procesăm în legătură cu tine în relație cu organizația noastră. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să îți furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale și despre drepturile pe care le ai asupra datelor tale.

Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Cine suntem noi?

Profoto Art Studio SRL-D, societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Cluj-Napoca, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3477/2017, cod fiscal 37726704, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

Potrivit legislației, compania noastră, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.

Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor și/sau produsele noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Informațiile Tale

Ce fel de informații colectăm despre tine?

Atunci când navighezi pe site-ul nostru, completezi formularul de contact, ne transmiți o solicitare pe e-mail sau ne contactezi în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne vei comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse, cum ar fi:

Numele și prenumele

Adresa de e-mail

Numărul de telefon

Compania pe care o reprezinți

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

Adresa IP

Navigatorul de internet

Locația

Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru

Informațiile Tale

De ce colectăm aceste informații?

Când interacționezi în orice fel cu noi este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informații precum:

În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;

Pentru plasarea comenzilor;

Pentru mentenanța conturilor;

Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;

În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;

Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

Pentru a ne conforma legislației;

Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi, cum ar fi un contract de prestări servicii sau un contract de vânzare.

Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele tale vitale sau ale altei persoane fizice

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți.

Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Cum partajăm informațiile tale cu ceilalți?

Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Dacă legea ne obligă, te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău sau alt temei juridic.

De exemplu, am putea furniza datele tale către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor tale.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

Care sunt drepturile tale?

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

Dreptul de retragere a consimțământului

Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

Dreptul de acces asupra datelor

Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la restricționarea prelucrării

Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator

Dreptul de a te opune prelucrării datelor

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

Dreptul de a te adresa justiției

Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Te rugăm să reții că:

Îți poți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.

Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@profotoartstudio.ro

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail office@profotartstudio.ro